VĨNH LIÊM

Sinh năm Giáp Thân tại Miền Tây Nam Việt,
cựu học sinh Trung học Nguyễn Trường Tộ (Vĩnh Long) 
và Trung học Nguyễn Khuyến ( Sài Gòn),
Cựu sinh viên Ðại học Columbia Union College (Takoma Park, Maryland, Hoa Kỳ).
Khởi viết năm 1964 trên Tiểu Thuyết Thứ Năm;
đồng thời cộng tác với một số nhật báo (Tia Sáng, Bút Thép, Ðại Dân Tộc...),
tuần báo và tạp chí tại Sài Gòn (Con Ong, Văn Nghệ Tiền Phong, 
Chiến Sĩ Cộng Hòa, Lướt Sóng, Lam Sơn...)
và Miền Tây (Vượt Thoát, Tham Dự...)
Nguyên hội viên Hội Văn-Nghệ-Sĩ Quân Ðội.
Có thơ in trong Tuyển tập thơ "Ðầu Gió" do 
Cục Tâm Lý Chiến ấn hành năm 1973.
Hoàn tất 6 tác phẩm trước tháng 4 năm 1975,
(gồm thơ, truyện ngắn và truyện dài) nhưng chưa kịp xuất bản.
Hoạt động văn nghệ tại hài ngoại:
Tổng Thư Ký tạp chí Hành Trình (1979-1980), Hành Ðộng (1980-1981)
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút báo Việt Nam Thời Báo/The Vietnam Times (1984-1985)
Chủ Bút đặc san Sao Trắng (1992-1994)
Ðã và đang cộng tác với hầu hết các báo Việt ngữ xuất bản khắp nơi trên thế giới
Tác phẩm  xuất bản sau 1975:
 Tị Nạn Trường Ca, tập I, thơ, 1980
 Bi Ca Người Vượt Biển, thơ, 1980
 Tị Nạn Trường Ca, tập II , thơ, 1982
Gã Tị Nạn, tập truyện, 1986.
Về Anh ngữ, có thơ đăng trong tuyển tập War and Exile (1987)
do Vietnamese Pen Club Overseas xuất bản;
A Break In The Clouds (1993), At Day s End (1994), và Divining Beauty (2001)
do The National Library of Poetry (Owings Mills, Maryland) xuất bản
Theatre of the Mind (2003) do nhà xuất bản Noble House xuất bản tại Anh Quốc.
Bài "Enemy" của cũng đã được The International Library of Poetry 
thâu trong đĩa "The Sound of Poetry"
qua dạng compact disc (CD) và băng nhựa (cassette tape) vào mùa Thu 2001.
Hiện đang hoàn tất và dự định sẽ xuất bản trên 30 tác phẩm  gồm đủ thể loại