Xin chân thành cảm tạ các nhà thơ ngoài xứ Quảng, dù đã có trang web riêng, nhưng vẫn đến với THƠ THÂN HỮU trên tinh thần một mẹ trăm con với những cảm tình đặc biệt.

     Mời quí vị bước vào vườn thơ văn của các nhà thơ/văn  sau đây:

NGỌC AN
TÂM TƯỞNG
VIỆT HẢI
VĨNH LIÊM
XUÂN BÍCH