Dặn dò
Quê hương những
mùa Xuân cũ

Hồi tưởng quê hương
những tháng Mười

Rồi sẽ một ngày

Tình sầu

Từ đó em và ca dao

Con hỏi

Người Quảng

Thưa Mẹ Việt Nam

Biển đồng xanh
và tiếng hát em

Cảm ơn

Hẹn

Nói với con đôi điều 
về quê hương

Ta sẽ về 
dựng lại nước non xưa

Thư xuân gửi mẹ

Ðất Quảng

Hội An tình yêu của tôi

Hội An và những người...

Trên sân trường cũ


(Sẽ bổ túc thêm)

Email:
THUOCHUYNH@YAHOO.COM

Trở lại trang gốc