Xuân Khải Hoàn Trên Đảo Hoàng Sa 

Phạm Lê Phan - Bài thơ cho hải đảo hờn căm 

an sơn   á nghi hoàng định nam lê quang phục lê văn bá  linh quân mạc phương đình nguyên hà phạm cây trâm quang huỳnh tân văn thanh hữu huyền vô tình vũ đình trường ý nga  tản mạn  trang của các thân hữu ngoài xứ quảng