Make your own free website on Tripod.com

                  Ḷng Nghe Chợt Mất . .


                             Kính hương linh  Nhân Sĩ - Nhà Thơ  Trần Thường

.
 
                             Tháng chín chưa mưa mà ḷng se lạnh
                             Trở vàng lá báo trời đă sang Thu
                             Hay chăng người hởi trời dậy mây mù
                             Để ai gối chăn bến sầu lẻ bạn
                             *
                             Ngày nào đó , đời bổng sao bừng sáng
                             Hoa Tự Do đang lại nở trong ḷng
                             Hết ngày tủi nhục sống với cùm gông
                             Chào đất Mẹ  -  Chân vung xiềng đi tới
                             *
                             Để lại quê bóng mẹ già vời vợi
                             Lời hứa xưa , cứ hẹn rồi chưa về
                             Trên bầu trời chim săi cánh lê thê
                             Ḥn Kẽm Đá Dừng về đâu bóng Mẹ
                             *
                             Anh Thường ơi  !  Nỗi ḷng sao buồn thế
                             Nghe xót xa nên câu chuyện không dừng
                             Sách vở xưa Anh nhắc để tri tân
                             Tôi ôn học sáng câu thơ từ ấy
                             *
                             Bảy sáu tuổi , trời ban cho được vậy
                             Quá cổ lai con cháu đă vui mừng
                             Riêng ḷng tôi , Anh vẫn măi mùa Xuân
                             Xuân sĩ khí , văn chương tôi chợt mất
                             *
                             Tiển đưa Anh mà ḷng buồn chất ngất
                             ‘Vương vấn’ đành ly biệt với ‘Chờ mong’*
                             Cầu ơn trên siêu thoát cơi vĩnh hằng
                             Thong dong bước tiêu dao cùng thơ sách  ...
 
                                       
Lê Cẩm Thanh Tampa  FL


* Hai bài Đường Luật  -  thể Song Ngữ + Điệp Vận
   .