Make your own free website on Tripod.com

Lời Cho Anh . . .

Gởi bạn tù Nguyễn thọ Viên 
để thay lời chia buồn khi nghe Anh đã mất .

Ðâu nét tài hoa của một thời
Bây giờ thân phận của Anh , tôi
Ðứa ngoài rào thép đời quần quật 
Ðứa ở bên song lặng ngắm trời 
*
Ngày ấy chúng mình thơ dại quá 
Thép súng tê tay vẫn còn ngây 
Thư sinh vương dáng đời quân ngũ
Khúc hát quân hành gởi gió bay
*
Anh bỏ lên rừng giã biệt chưa 
Hạ , Mây giọt café đong đưa 
Dáng ai một thuở chia nhau ngắm 
Và khúc tình sầu nhỏ nhặt thưa 
*
Anh có giận ai hay trách mình 
Có hờn thân phận tủi nhục vinh
Viên đạn lên nòng chưa kịp nổ 
Hay vận nước chìm phải lặng thinh 
*
Chí nhỏ thua người thương Từ Hải 
Băm gan mấy đứa mượn giáo Hồ 
Chữ nghĩa thấy đời mình còn đó
Ðâu khác lòng Kiều, dễ đã phai
*
Ngoài kia cây lá vẫn xanh tươi
Suối thác non cao réo ngập lời
Giũ bụi chiến trường còn vướng lấm
Ngâm câu - " Chinh chiến kỷ nhân hồi . ."


LÊ VĂN BÁ
 Tampa / FL