Make your own free website on Tripod.com

Kính Gởi Bác Ðặng Trần Huân
Người có tựa sách " Những người thích dấu huyền " (*)

Ðằng Bác cứ mê cái dấu huyền 
Em đây nghĩ đến lại thêm điên 
Bảy năm tù tội như ma đuổi 
Cứ muốn phứt đi cho đỡ phiền 
Nặng nợ không vay em muốn dũ
Không lời lậm vốn bác đâm nghiền 
Ông trời chia chác không đồng lượng 
Bác cứ mê đi . . em cứ kiên ./ 

NGÙ ÐÈN 
Tampa 
(*) Bác Ðặng Trần Huân dã vui lòng cho phổ biến .

Ðặc Sản Tiểu Hổ (**)

Hỡi con mèo nhí của qua ơi 
Không có tay qua khó sống rồi 
Thịt chó đâu bằng mùi hổ nhỏ 
Rắn dầm khó sánh cốt mèo phơi 
Quốc doanh * thấm giọng đâu còn khét 
Cuốc lủy * đưa cay chẳng thấy hôi 
Bổ thận Ðảng ta bàn đục khoét
Thung dung cán chuột thịt mèo xơi ./ 

NGÙ ÐÈN 
Tampa 

* Thịt mèo và các loại rượu mới làm thức nhậu , du nhập từ Trung Quốc của bọn cán bộ Việt cộng .