Make your own free website on Tripod.comHoa Vạn Thọ
Kính dâng Mẹ và thân tặng chị tôi
Riêng tặng bạn tù Tiên Lãnh / QN .

Cứ mỗi độ Xuân về
Hoa vạn thọ lại nở
Trong sân tù hẹp nhỏ
Một bạn tù trầm ngâm 
Tôi xót xa âm thầm 

Tôi cũng có mẹ già 
Tuổi xế chiều chiếc bóng 
Ngồi tựa cửa mong ngóng 
Một đứa con đi xa 
Còn mãi mãi đi xa 

Ðây bông hoa còn thắm 
Của bạn tù cho con 
Kính dâng Mẹ hiện thân 
Chúc người trăm vạn tuổi 
Xuân Di Lặc . . Xuân mới 

Thưa Mẹ lại năm mới 
Nhưng xin Mẹ ráng đợi 
Thế nào con cũng về 
Thế nào Phật cũng nghe 
Xuân Di Lặc con nguyện 

Tết này nhà có hoa 
Có nhiều hoa vạn thọ
Chiếc gánh nghèo nhà khó
Quần quật chiều cuối năm
Chị mua hoa . . .lòng thầm

Thưa Mẹ con dại khờ
Thấy bông hoa nào biết
Hoa vạn thọ tinh khiết
Ðể nhủ lòng tri ân
Kính dâng Mẹ đầu Xuân

Cám ơn người bạn tù
Chỉ cho tôi nghĩa hạnh
Làm một đứa con trai
Hoa vạn thọ , vạn thọ
Mẹ muôn đời đâu phai 


LÊ VĂN BÁ 
Tampa / FL