Make your own free website on Tripod.com

 

 

Dừng V Qun Khch

 

Ta, v ngựa chồn chn nơi qun khch

Mng đ sờn gn bỏng bạc mu da

Co chn toan đảo giủi dặm khởi đ

Quanh đất đ nghe chừng tra vặn hỏi

*

Bước chn ta đ qua ngn triền ni

Từng ung dung rảo bước ải dịa đầu

Chn trời in sắc nước giục bng cu

Cho gio kiếm nhung y thm lẩm lẩm

*

Nguồn suối Tin cọ mnh ta ngm tắm

Nhạc tơ trời chim chc mở hội vui

Rượu nhn gian ha đường mật ủ mi

Say tu ly dựa lưng gh đ ngủ

*

Hm về thnh lọng nghi cờ bao phủ

Oai của ta chong ngộp kẻ chung quanh

Thiến nữ trầm trồ m cốt tinh anh

Ước dựa bờm nhung đa vui rạng rỡ

*

y qun khch c g m vận lỡ

Vi bước thấp cao ta lại dong chơi

Ai phủi yn ta đ thoắt chn trời

ời v ngựa khc hng ca pha trước.

 

 

L CẨM THANH Tampa FL