Make your own free website on Tripod.com

Ðến Chùa


Một chữ Mẹ như nước nguồn lai láng 
Ðổ xuống hồn, tắm gội tuổi thơ con 
Ðá sỏi kia ngày tháng cũng hao mòn 
Công ơn Mẹ làm sao con trả được 

Nhà mình nghèo Mẹ nhọc nhằn sau trước 
Sáng luống rau, tối lưới bả không rời
Ðêm mùa đông vách lá xạc tả tơi 
Ôm ấp đễ thân con nồng giấc ngủ

Ba, từ sớm lọng bườm ghe bao phủ
Chiếc thân trần lấm thấm giọt mồ hôi
Ðời của Ba, sông biển với bầu trời 
Quen màu nưóc, bên đời con khôn lớn 

Bao thăng trầm rồi một ngày thật sớm 
Ba Mẹ ra đi khi tuổi chất chồng 
Con bàng hoàng nghe thiếu vắng trong lòng 
Bao lời đẹp mà sao con chưa nói...

Ba Mẹ ơi, ngày nao thân trơ trọi 
Ly rượu miếng trầu nhiều cớ con xa 
Mẹ âm thầm, Ba cũng chẳng nói ra 
Con rồ dại, bây giờ đây tiếc hối 

Thưa Ba Mẹ, mùa Vu Lan vào hội 
Con đến chùa cầu Ðức Phật gia ân
Cầu chúng sinh muôn kiếp, hiện thân 
Cầu Ba Mẹ trọn lành nơi nước Phật.


LÊ CẨM THANH
Tampa / FL