Make your own free website on Tripod.comÐêm Trở Về Ðà Nẵng


Những tưởng rồi ra chẳng ngày về
Phố cũ đen ngòm rảo bước lê
Se lạnh đèn dầu chao nhấp nháy
Lối đi đống rác chiếm hết lề

Cọc cạch đạp xe chuyến thồ sớm
Râm ran hàng quán đổ ra dường 
Ðồn bót đỏ vàng giương khẩu hiệu
Ngái ngủ , ngầm ngừ gọi khẩn trương
 
Áp ngực cái bao đựng gia tài 
Mấy bộ đồ tù đượm mùi khai
Ðôi chân theo vỉa , men do dự 
Ðường phố gậy đưa người cố nhoài

Chợ Hàn , sông Bạch Ðằng đây rồi
Chuyến đò Hà thân ngụp lặn trôi
Sơn Chà tóc rũ nền trời xám 
Heo lạnh Ngũ Hành tiếng chuông rơi

Thân quen cột điện chiều bát phố 
Ly cà phê dỏi giáng Ðông - Thêm 
Con đường Ðộc lập dài thườn thượt 
Ðặc quánh lối về Giếng Bộng đêm .


 Tampa / Florida