Make your own free website on Tripod.com

m Rừng

Chiều xuống, sương dng qua hốc ni

Cy gội mu tang trắng nhập nhe

Ro giăng trơ lạnh chn ngy thng

Bi sắn gặm mn những ước mơ

*

Nghing nghing mi l đứng trn đồi

Tiếng hổ nhớ rừng vọng xa xi

Ch hoang xục mỏ tru từng đợt

Kẻng gc m binh ro giục hồi

*

Lng di chổng chểnh sạp cy đan

Chui cuộn mền tro sắp hai hng

ốm lửa giữa nh hun chập tối

Trở mnh cy uốn tiếng kh khan

*

Gc nhỏ, che tn ko nỏ lo

Sng sục nước si đốm lửa chao

u đy ngi ngủ trườn bụng xt

Gi qua kẻ vch từng chặp go

*

Ngy mai ra cửa đọt m chờ

Cy dại, l rừng đ thnh thơ

Qu hương hai tiếng! i tha thiết

Ni đ sng đy, sao ngẩn ngơ

*

Mẹ nh! Rồi con sẽ trở về

Con mẹ cn c mnh trời qu

m rừng da diết nghe lng nhớ

Rng đợi mẹ nghe. . dẫu nảo nề. .

L CẨM THANH Tampa FL