Make your own free website on Tripod.com

Ðất Quảng 
Riêng kính tặng cụ Phan Vỹ

Mở rộng về nam đây đất Quảng 
Bước mở đầu Nam tiến của giang sơn 
Cùng Nam-quan , Cà-mau một giải liền 
Quê hương Việt bốn ngàn năm tươi đẹp .

Ôi đất Quảng có đi rồi thêm nhớ
Mà ở thêm thương ai nỡ dứt tình 
Rượu Hồng đào nghe quen dù chưa nhấm 
Ðất nẩy mầm chờ mưa thấm vươn lên .

Quê hương của lịch sử mãi ghi tên 
Nơi sản sinh nhiều anh hùng, hào kiệt .
Nơi con người dặn nhau lòng khí tiết 
Cùng Cha Ông làm rạng rở sử Việt nhà .

Nơi Ngũ Phụng cùng về cho người rạng mặt
Ðể vang danh Ngũ Hổ , Tứ Kiệt nhân ra 
Rồi Tây du - Cần vương như chuỗi ngà 
Khai trí Dân Nam - Gọi nhau cứu Nước .

Ôi đẹp thay những con người đi trước 
Ðể Quê hương Linh kiệt cháu con noi 
Sử đấu tranh từng thế hệ đem soi 
Mà gìn giữ Giang sơn nầy - Ðất Việt 

Ôi Ðất Quảng cháu con lòng tha thiết
Mây Ngũ hành quyện sóng nước Sơn chà
Sông Thu Bồn xuôi ngược điệu hò ca 
Ðem tươi mát tưới về Hoà vang - Cồn nổi .

Ôi đất Quảng lòng cháu con vời vợi
Ăn tô mì khoe hương vị trái Nam trân
Chẳng chia xa - thì ai nỡ ngại ngần
Tay bắt mặt mừng chào nhau - Xứ Quảng...


Tampa/Fl