Make your own free website on Tripod.com

Dâng Nguyện 
Giỗ Tổ Hùng Vương 

Trời tiết Thanh minh 
Lung linh nến rạng 
Linh tự Hùng Vương uy nghi hùng tráng 
Dư đồ Âu Lạc rạng rỡ liệt oanh 
Hôm nay chúng con 
Ðồng khấu khấn trì 
Lạy Quốc tổ vua Hùng 
Lạy Mẫu tổ mẹ Việt 
Xin hồn thiêng sông núi Ông cha 
Xin các đấng Anh linh tử sĩ
Về đây chứng giám 
Tấc lòng thành cháu con dâng hiến lễ truy ân 

Nhớ xưa
Giòng Việt lập cõi bờ 
Văn Lang gầy dựng nước 
Ải Nam Quan - Phá lũy - chống Bắc phương 
Tiến vào Nam ra công ngăn giòng đổi thác 
Một giải giang sơn hình cong chữ S
Tây dựa Trường sơn , ngõ mở biển Ðông 
Năm châu bốn bể nể phục đẹp lòng 
Văn hóa văn minh , thành giòng đã rõ
"Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhử đẳng hành khan thủ bại hư " 

Mà nay - Ôi hỡi,
Nước mất xót trong tim 
Nhà tan hận ngập dạ
Tập đoàn Cộng sản đã đang tâm làm một điều nhục nhã
Dâng đất quan thầy kiếm chút bã công danh 
Xin bày tấu ngọn ngành 
Mong vua Cha chứng giám 

Cũng phường Ích Tắc
Cững đám Chiêu Thống ngày xưa 
Hồ chí Minh và bầy lũ tay sai 
Ðã đang tâm rước voi về dày mã tổ 

Ải Nam Quan, oai nghi nơi cõi Bắc 
Ðã chứng kiến nào ..

.. Như bạc ngàn, thác đổ 

Quân ta xông lên với ngựa hí, voi gầm 
Cuồn cuộn chuyển mình, cung đao chỉ Bắc 
Sầm Nghi Ðống cúi đầu gục mặt 
Ðầu Liễu Thăng lăn lóc gởi biên cương 
Vương Thông nuốt hận chết ở chiến trường 
Tôn Sĩ Nghị chui ống đồng lo cho toàn mạng 

Vinh quang thay thiên sử ca hùng tráng 
Máu giặc thành sông, xương thù tợ núi 

Cảnh chiến chinh bùi ngùi khi nhớ tới 
Người Chinh phụ Tô Thị phố Kỳ lừa

" Ðồng đăng có phố Kỳ lừa 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam thanh
"

Thác Bản Giốc khẻ nhắc lời Nguyễn phi Khanh
" Nguyễn Trãi con , hãy về mà lo việc nước "
Rừng Lam sơn mài son Bình Ngô viết
Mộng giặc không còn, lê thứ an vui 

" Như nước Việt ta trước 
Vẫn xưng văn hiến đã lâu
Sơn hà cương lĩnh đã chia 
Phong tục Bắc Nam có khác
"

Bạch đằng Giang sóng ngàn reo ngày trước 
Ðổ biển Ðông mang chứng tích năm xưa 
Ô Mã Nhi chỉ kịp ngẩn cổ ra đưa 
Còn Toa Ðô thì mạng vong nơi Hàm Tử 
Mãn Thanh khiếp vía 
Nam Hán giật mình 
Ðinh Lê Lý Trần xã tắc đã phân minh 
Hán Ðường Tống Nguyên mưu gian kia cùn vọng

Nhưng than ôi,
Có anh thư hào kiệt 
Nhưng cũng có một lũ 
Lòng lang dạ thú - Cõng rắn cắn gà nhà 
Rước đón giặc thù - Về đạp dày mã tổ 
Hồ chí Minh và tập đoàn Bắc bộ phủ 
Khúm núm trước quan thầy, hết Trung cộng đến Liên xô 
Ðấu tố trưng thu, xác chết đầy bờ 
Cải tạo, lưu đày hờn căm ngập lối
Nay ba triệu người năm châu trôi nổi 
Nước mắt thành sông - Oán hận ngút trời
Trong nước, tám chục triệu, than thở chẳng nên lời
Kẻ ăn lá rừng, người moi mã tổ 
Hàng triệu trẻ thơ lê la cùng khổ 
Chìa bàn tay, lượm hột rớt ngoại kiều 
Ðâu nhánh lúa vàng với cô thôn nữ yêu kiều 
Vì phải sống mà cuộc đời tan tác 

Hà nội ngày xưa ngàn năm văn vật
Sài gòn tự hào hòn ngọc Viễn Ðông 
Nay nhắc thêm, chỉ chuốc lấy đau lòng
Những tệ nạn, dối lừa bày nhan nhản 
Trên cao ốc, nơi ăn chơi theo tính Ðảng 
Cách mạng rúc chui, hưởng thụ vội vàng 
Xin đô la, nhà cửa cướp, huênh hoang 
Treo mã tấu, rình mò, ai dám hé 

Lạy Quốc tổ Hùng vương 
Lạy Mẫu tổ Mẹ Việt 
Chúng con Bắc Trung Nam cùng bọc trứng 
Máu đỏ da vàng xin hết dạ thương nhau 
Ngưỡng ơn trông Quốc tổ , phép nhiệm mầu 
Ðể đại nghĩa cờ vàng tung phất phới

Lạy Quốc tổ Hùng vương 
Lạy Mẫu tổ Mẹ Việt 
Lòng chúng con hằng mơ hằng ước
Dâng nén nhang lạy Tổ ở quê nhà 
Cờ vàng bay , thôn xóm trỗi hoan ca 
Ðể Mẹ Việt Vua cha cười rạng rỡ 

Lạy Quốc tổ Hùng vương 
Lạy Mẫu tổ Mẹ Việt 
Quả cúng, đèn nhang hương bay ngào ngạt 
Hoa tươi tinh khiết, lòng dạ chí thành 
Bánh dày bánh chưng, lá gói mướt xanh 
Xin mời Vua cha, xin mời Mẹ Việt ...

Dạ, Dạ, Dạ...

Phụng lập 

LÊ VĂN BÁ
Tampa FL