Make your own free website on Tripod.com


Bông hồng cho tuổi trẻ
Tặng tuổi trẻ Việt nam lên đường .

Bé thơ ơi sáng nay khi thức dậy 
Trong vườn em vừa nở một nụ hồng 
Và bầu trời như hột ngọc xanh trong 
Ðem mơ ước xua dần đi bóng tối 

Sáng hôm nay em đứng lên mở hội
Ðể bàn tay lại nắm lấy bàn tay 
Cho tin yêu sưởi ấm những tháng ngày
Mà ngục tối Cha Anh đà truyền lại 

Em đứng lên , hãy đứng lên hăng hái
Bởi trong Em là Trưng Trắc - Quang Trung 
Bốn ngàn năm Giang sơn Việt đẹp vô cùng 
Ðã đánh Tống , bình Chiêm , an bờ cõi 

Em đứng lên , hãy đứng lên đi tới 
Mở con đường diệt họa xích Cộng nô
Phá tan đi đêm tối của giặc Hồ
Gầy đựng lại một Việt nam hùng vĩ

Thế hệ các Em : Hai ngàn - Thế kỷ
Ðâu dễ nhìn Quê mẹ cứ lầm than
Rồi bàn tay khối óc - vượt bể ngàn
Tô thắm lại Việt nam ngàn bất diệt 

Bé thơ ơi - Ðây những lời tha thiết
Ðây đóa hồng vừa nở rộ đêm qua 
Cài lên em - Những hy vọng của Ông cha
Ðể ngẩng mặt - Người Việt nam trời Á


Lê văn Bá 
Tampa/FL