Make your own free website on Tripod.com

 

AN SƠN

Nguyên quán Tam Kỳ, Quảng Nam
Sang Mỹ theo diện H.O. năm 1995
Hiện định cư tại Seattle, tiểu bang Washington
Làm thơ từ năm lên mười
Có thơ đăng trên các đặc san 
Quảng Nam Ðà Nẵng Texas, Nam Cali và Washington

Email: anmydong@hotmail.com