Make your own free website on Tripod.com
SADDAM HUSSEIN
Bạo ngược, hung tàn ông để đâu
Mà trông hốc hác vẻ u sầu
Suy tư rối rắm tai đầu tóc
Ủ dột, bơ phờ mày mặt râu
Súng đạn bên mình sao chẳng đánh
Đô la trước ngực hẳn ra đầu
Siết cò tự vận lâm đường cuối
Kế sách người xưa ắt thuộc làu.
AN SƠN