Make your own free website on Tripod.com

NĂM THÁNG NHẠT NHÒA 

Quê nhà hoa lá rời xuân
Ở đây trời đất dửng dưng tháng ngày
Hình như cũng có heo may
Sáng mờ sương lạnh, chiều xoay rét già
Làm sao nhung nhớ phôi pha
Ðêm đêm hình ảnh quê nhà trong mơ:
Tiếng xe đạp nước bên bờ
Trên đồng mơn mởn lúa tơ ôm đòng
Sớm mai rực rỡ ánh hồng
Tiếng gà gáy sớm, trống trường bãi trưa
Chuông chùa thánh thót canh khuya
Cho dù trời nắng, trời mưa đều đều
Ở đây tịch mịch cô liêu
Mà sao xe cộ dập dìu ngày đêm
Trăng khuya chênh chếch bên thềm
Ngày chờ, đêm đợi, tháng năm nhạt nhòa.

AN SƠN
Cuối tháng tư năm 2004