Make your own free website on Tripod.com

MỪNG LỄ TẠ ƠN

Tạ ơn tục lệ quốc gia này
Người Việt tha hương vẫn nhớ ngày
Rượu trắng, gà tây bày lễ mọn
Trà xanh, gạo Mỹ bát cơm đầy
Quên người há dễ khi ăn quả
Nhớ kẻ gieo trồng vun bón cây
Người Việt tình sâu, ân nghĩa nặng
Càng thương sông núi ở nơi đây.

Nhân mùa Thanks Giving 2002
AN SƠN