Make your own free website on Tripod.com

Ðôi dòng về tác giả

Tác phẩm:

Chân dung xứ Quảng
Năm tháng nhạt nhòa
Thơ xướng họa

Bệnh dịch thế kỷ

Tết đến với Quảng Ðà

Saddam Hussein

Hắn tôi

Giọt sầu

Cánh thư rơi

Lưu luyến

Những vầng trăng thu

Iraq
Hôm nay ngày giỗ Mẹ

Tam Kỳ xưa và nay
Quảng Nam Ðà Nẵng
quê ta

Mừng Lễ Tạ Ơn

Tiễn đưa Trần Ðộ

Họa thơ Vô Tình

Tiếng Quảng Nam
Tam Kỳ phố nhỏ quê tôi
Chuyện dài Việt Cộng

Tìm một cái Tết

Nhớ Tam Kỳ - Quảng Tín

 Email:
anmydong@hotmail.com

Trở lại trang gốc