Make your own free website on Tripod.com

Lưu luyến

Tôi đã yêu nàng buổi chiến chinh
Mối tình trong sáng, tuổi thơ sinh
"xe rây" hai chuyến từ trong ngoải
Yêu dấu Lại Giang, chốn tự tình

Hai đứa hai vai, cặp kép đào
Người khen :"đôi trẻ đẹp làm sao!"
Tình trong vở diễn càng thơ mộng
Thì ở ngoài đời lắm đảo chao...

Về Quảng mà lòng ở Phú Yên
Tuy Hòa, sông nước đẹp tình duyên
Mà sao chỉ thắm không xe đặng?
Ðể lại làm chi lắm muộn phiền

Nhớ chuyến xe vô cũng đã lâu 
Tôi nhìn non nước cảnh Sông Cầu
Ðằng kia tôi thấy đôi cò trắng
Thỉnh thoảng đưa tình, âu yếm nhau..

Tàu đến Sông Ba bánh nhẹ lăn
Cố nhìn sâu thẳm nước "Ðà Rằng"
Muốn dò cho được sông sâu cạn
Ðể biết tình yêu tôi với nàng

Than trách làm chi, lắm chuyện đời
Thuyền nay rời bến đã ra khơi
Vả chăng đây cũng vòng quanh quẩn
Chỉ biết ngậm ngùi lưu luyến thôi!..

Không biết bây giờ nàng ở đâu
Tôi nghe một dạo ở Sông Cầu
Gia đình nàng đó đương êm ấm
Tôi bảo bác tài hãy chạy mau!..

AN SƠN
Hè năm 1994