Make your own free website on Tripod.com

TIỄN ÐƯA TRẦN ÐỘ


Một nén hương lòng người ngưỡng mộ
Ngậm ngùi đưa tướng ÐỘ ra đi
Trách cho một lũ ngu si
Hẹp hòi, ích kỷ, thị phi tiếng đời
ÐẠO "nghĩa tử" than ôi! "nghĩa tận"
Bỏ hờn căm, tức giận làm hòa
Xưa nay đạo lý Ông Cha
Chỉ phường vô học tỏ ra xem thường.
Anh ra đi vĩnh hằng tìm cõi
Lấy bao dung trang trải thế nhân
Sá gì mấy chữ "ưu phân"
(Cắt đi thương tiếc bỏ phần chức danh)...
Chúng làm rạng rỡ tên Anh
Ly khai chống Ðảng, đấu tranh Nhân Quyền.
Chúng ghi công "đầu tiên đóng góp
Lại trách Anh đoạn chót cuộc đời".
Gian manh, tráo trở Anh ơi!
Ðừng tin kẻ cướp giở hơi quan tòa.
Rằng Cộng nô điêu ngoa một lũ
Lấy chiêu bài dân chủ đậy che
Tuyên truyền đã chán tai nghe
Chẳng qua một lũ, một bè giả nhân.
Kịp chọn phía Nhân Dân, Anh đứng
Can đảm thay! Thật đáng ngợi khen
Chúng đà khiếp đảm bao phen
Ðến nay anh chết sợ tăng vạn lần.
Uy danh dũng tướng họ Trần
Tiễn đưa Anh xuống suối vàng ung dung.


AN SƠN