Make your own free website on Tripod.com

HỌA THƠ
VÔ TÌNH
ĐỀ THƠ NĂM BÍNH TUẤT

Xướng

Đầu năm Bính Tuất - xướng vài câu
Nghe chó - gâu gâu - sủa mở đầu
Báo hiệu tin lành chung thế giới
An bình - Lộc phước - khắp năm Châu
Việt Nam Châu Á - niềm khao khát
Dân chủ - Tự do - tiếng khởi đầu
Hải ngoại quê người - ta tỵ nạn
Hồi hương ta nối lại tình nhau
 

Tình nhau liên kết khắp ba miền
Nội ngoại ta cùng - dâng đuốc thiêng
Tổ quốc toàn dân - chung thể chế
Tư Do Dân chủ với Nhân quyền
Tương lai ý thức nền Nhân bản
Giáo dục quy vào tuổi thiếu niên
Hy vọng - Giang sơn - ngày rực rỡ
Cháu con không thẹn giống Rồng Tiên

VÔ TÌNH
(Houston - Khai bút đầu năm 2006)
 

Họa

Ước nghe Bính Tuất tiếng bồ câu
Trừ tịch chim kêu sẽ mở đầu
Thế giới yên vui trên bốn biển
Hòa bình lập lại khắp năm châu
Trung Đông lửa khói tuy tàn chậm
I-raq bình minh đã bắt đầu
Trai gái trẻ già vui nhảy múa
Văn minh nhân loại hưởng cùng nhau.


Cùng nhau khai hóa khắp muôn miền
Hai cực địa cầu, sông núi thiêng
Thể chế Quốc gia nền pháp trị
Thực thi luật pháp trọng nhân quyền
Chăm nom con trẻ và bô lão
Giáo dục tình người thanh thiếu niên
Đoàn kết không phân màu chủng tộc
Mai ngày thế giới cảnh thần tiên.

AN SƠN