Make your own free website on Tripod.com

GIỌT SẦU

Trời buồn rớt hạt mưa ngâu
Trăng buồn trăng rụng giọt sầu sương sa
Ta buồn đến bãi tha ma
Oan hồn rủ hát bài ca nhân tình
Ðời ta không buổi bình minh
Khi hoàng hôn đến quanh mình âm u.

AN SƠN