Make your own free website on Tripod.com

ÐÓN TẾT CON DÊ

Xuân sang cảnh vật cũng reo mừng
Lá biếc, cành non trải núi rừng
Nhâm Ngọ ngựa con âu háu đá
Quý Mùi dê lớn ắt buông sừng
Vàng đen lòng đất sôi liên tục
Máu đỏ trần gian chảy chẳng ngừng
Tàn sát sinh linh quân khủng bố
Chớ quên cảnh giác, hãy canh chừng.

AN SƠN