Make your own free website on Tripod.com

 

CHN DUNG XỨ QUẢNG

 

Chiều nay lờ lững my tri

My ơi! nhớ gh qu ti Quảng-Đ

Phải rồi, đ bi Tin-Sa

Đấy cha Non Nước nắng pha sương chiều

Chốn nầy tịch mịch c liu

Cha chiền, hang động mỹ miều kỳ quan

Kia ka, nước biếc Sng Hn

Ha Vang, Đại Lộc, Điện Bn, Duy Xuyn

Phủ Thăng, huyện Quế tiếp liền

Tam Kỳ, Tin Phước nối miền thượng du

L Tn đồi ct hoang vu

Hin Giằng, Hiệp Đức sương m chiều hm

Tr My kề st Kontum

Qu ti thủy tận sơn cng đẹp xinh

Qu ti trai gi thng minh

Trai lng cương trực, Gi tnh thủy chung

Qu ti, nam nữ anh hng

Đầu qun giết giặc giữ từng xm thn

Sử xanh, bia đ vẫn cn

Vinh danh mun thuở chu con Lạc Hồng.

 

 

AN SƠN

H Gip Thn