Make your own free website on Tripod.com


Bức Tranh Quê

Quê ta một sớm mùa xuân
Có con chim khách hót mừng người xa
Trở nồm trời cuối tháng ba
Tai nghe tu hú bay qua gọi hè
Rung rinh trong nắng tiếng ve
Cơn giông Trà Kiệu, chớp lòe Phú Cang

Buồn trông lên ngọn tháp Chàm
Nhớ tình Chiêm Quốc với nàng Huyền Trân

Bàn Thạch sông nước uốn quanh
Ðây giếng Bốn Trụ trong xanh bốn mùa
Tục truyền từ thuở xa xưa
Thạch Bàn ghế đá, Tiên, Vua chơi cờ

Trời trong lơ lửng cánh cò
Dốc cao chiều xuống sương mờ Dàn Xay (1)
Da Dù (2) sừng sững non tây
Dưới kia thăm thẳm nước mây lưng trời
An Hòa buồm trắng ra khơi
Thuận An dội sóng khúc nôi tự tình
Nặng lòng hai chữ trung trinh
"Không ai đi Huế cho mình gởi thơ"

Chuyện tình dài đẹp như mơ
Bức tranh sơn thủy cõi bờ đàng Trong

Nhớ thương năm tháng chất chồng
Lặng nhìn tranh cũ đau lòng quê hương
Tranh xưa phảng phất tình thương
Hài hòa vật cảnh máu xương Lạc Hồng.

An Sơn
Xuân Quý Mùi

(1) dốc Dàn Xay - Tiên Phước. (2) Cây Da Dù - Thăng Bình.