Make your own free website on Tripod.com

Biển số 43, tình xứ Quảng

Xe đò biển số 43 A
Đem đến cho tôi nỗi nhớ nhà
Mỗi sáng lên nương qua quốc lộ
Đứng nhìn xe cộ chạy vô ra

"43" con số quá thân thương
Chuyên chở tình quê vạn nẻo đường
"Cải tạo" rồi về đi "kinh tế..."
Nằm lòng tôi thuộc số quê hương

Rẫy nương lam lũ tháng năm dài
Nung nấu tình nhà chẳng lạt phai
Có những chiều hôm nhìn mây bạc
Ải Vân mây trắng, cát Chu Lai

Mộât hôm giọng nói quá thân quen :
"Bánh tổ, đường đen, thuốc Bến Đền"
Chưa kịp đến nơi, xe chạy khỏi
Ai người vẫy gọi rõ ràng tên

Đường đen, bánh tổ, chợ Hà Lam
Đậu phộng đem chiên lắm kẻ thèm
Đức Phú trà xanh ngồi nhấm nháp
Quây quần buổi sáng mấy anh em

Bến Đền thuốc lá vấn tròn môi
Gió mát trời xuân nghỉ thảnh thơi
Tôi thả hồn vương theo khói bạc
Mặn mà, thắm thiết Quảng Nam ơi!

Sau này sinh sống ở phương xa
Cái tật nhìn xe vẫn nhớ nhà
Xuôi ngược dòng đời như mắc cửi
Tôi tìm chẳng thấy "43 A".

AN SƠN